Zaangażowanie w projekty realizowane w jednostkach naukowych

Zaangażowanie w projekty realizowane w jednostkach naukowych

Kluczowa rola w pozyskaniu dla jednego z projektów dofinansowania w wysokości ok. 3,5 mln zł.