Osiągnięcia

Nasz zespół (działający pod marką BTM Mazowsze i później BMC) przyczynił się do realizacji szeregu innowacyjnych projektów z zakresu szeroko pojętej biomedycyny i biotechnologii.

Założyliśmy 4 spółki spin-off:

 • IMNTA Sp. z o.o. (rozwój nowych leków antybakteryjnych)
 • GLIA Sp. z o.o. (rozwój nowych leków onkologicznych)
 • HUMON Sp. z o.o. (rozwój platformy technologicznej w biomedycynie)
 • Simplicardiac Sp. z o.o. (rozwój innowacyjnego urządzenia medycznego)

Dla 3 spośród powyższych spółek spin-off pozyskaliśmy finansowanie typu seed capital połączone z dofinansowaniem publicznym (łącznie ok 6 mln zł, w tym ok. 1,2 mln środków prywatnych), dla 1 negocjujemy wsparcie kapitałowe ze środków publicznych (ok. 1 mln zł). 2 spółki pozyskały drugą rundę finansowania od inwestora typu venture capital.

Zainicjowaliśmy 2 współprace naukowo przemysłowe:

 • projekt MERIS- Od mitochondriów do innowacyjnych kosmetyków o działaniu protekcyjnym (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego- Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris)
 • projekt INMET- Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego- Netiology Sp. z o.o.)

Dla powyższych projektów odegraliśmy kluczową rolę w pozyskaniu łącznie ok. 4,5 mln zł, w tym kilkuset tysięcy zł środków prywatnych.

Jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w kilka projektów realizowanych na uczelniach i/lub w jednostkach naukowych, w tym w projekt:

 • „Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej”,

W efekcie odegraliśmy kluczową rolę w pozyskaniu dla tego projektu dofinansowania w wysokości ok. 3,5 mln zł.

Pomogliśmy pozyskać dofinansowanie publiczne na kilka projektów, w tym na projekt:

 • “From Basic to Translational Research in Oncology”, BASTION, dofinansowanie ok. 21 mln zł, 7 Program Ramowy

Ponadto mamy bardzo szerokie doświadczenia w realizacji mniejszych projektów z zakresu transferu technologii i doradztwa transakcyjnego, w tym w ramach bankowości inwestycyjnej – organizację private placements.

Nasi klienci i partnerzy

Wśród naszych klientów są czołowe podmioty działające na rynku biomedycznym w Polsce (fundusze inwestycyjne, innowacyjne firmy biotechnologiczne, największe centra transferów technologii i jednostki naukowe), takie jak:

Fundusze venture capital:

Firmy biotechnologiczne:

Uczelnie i jednostki naukowe:

Jednostki transferu technologii:

Firmy doradcze:

Zrealizowane zlecenia

Analizy rynkowo-technologiczne (typu QuickLook lub in Depth lub innego rodzaju)

 • Analiza możliwości wdrożenia powłok urządzeń medycznych, kilka niezależnych rozwiązań (Uniwersytet Jagielloński)
 • Szczegółowa analiza otoczenia rynkowego wybranych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych (OncoArendi Therapeutics)
 • Analiza możliwości wdrożenia telemetrycznego systemu monitorowania fizjologii człowieka (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)
 • Szczegółowa analiza otoczenia rynkowego wybranych związków w obszarze chorób metabolicznych (Uniwersytet Jagielloński)
 • Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnego urządzenia medycznego (Wojskowy Instytut Medyczny)

Wyceny (w znakomitej większości we współpracy merytorycznej z A. Podszywałow wycenapraw.pl)

 • Wycena wartości innowacyjnych opatrunków medycznych do zabiegów neurochirurgicznych (IPPT PAN)
 • Wycena szacunkowej wartości innowacyjnej formulacji farmaceutycznej na moment zakończenia prac badawczych (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Wycena innowacyjnej platformy do diagnostyki substancji organicznych metodami spektroskopowymi (IWC PAN/ IChF PAN)
 • Wycena technologii enkapsulacji żywych komórek do zastosowania m.in. w leczeniu chorób metabolicznych (Politechnika Łódzka)
 • Wycena technologii składowej złożonego urządzenia medycznego opartego na technologii mikroprzepływów (microfluidics) na potrzeby transakcyjne (IChF PAN)

Doradztwo transakcyjne

 • Wsparcie procesu in-licensingu (nabycia licencji) kandydata na lek (OncoArendi Therapeutics)
 • Wsparcie procesu pozyskania inwestora kapitałowgo (wyceny i projekcje inwestycyjne, wsparcie w negocjacjach) (OncoArendi Therapeutics)
 • Wsparcie procesu pozyskania kapitału dłużnego (Simplicardiac)

Zarządzanie/ Interim Management

 • Kompleksowe zarządzanie spółką z poziomu zarządu w kluczowych fazach rozwoju (Simplicardiac)

Inne

 • Opracowanie kompleksowej koncepcji aukcji patentowych (wspólnie z A. Podszywałow wycenapraw.pl na rzecz IChF PAN)
 • Wydanie opinii o innowacyjności połączonej z niezależną analizą rynkowo-technologiczną 2 niezależnych rozwiązań z zakresu telemedycyny
 • Opracowanie kompleksowego raportu na temat możliwości współfinansowania prac badawczo rozwojowych na terenie Polski z udziałem środków publicznych (Helix BioPharma)

Na życzenie możemy udostępnić listy referencyjne potwierdzające m.in. wykonanie ww. zleceń.