Karina Kwapiszewska

Dr inż. Karina Kwapiszewska jest analitykiem biznesowo technologicznym BMC, odpowiedzialnym za ocenę merytoryczną projektów biotechnologicznych. Ukończyła studia na kierunku Biotechnologia Chemiczna: Leki i Kosmetyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (2009). Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych obroniła w 2014 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie łączy pracę dla BMC z realizacją stażu podoktorskiego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką 26 artykułów o zasięgu międzynarodowym (>380 cytowań), 2 rozdziałów w książkach oraz 6 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Laureatka prestiżowych nagród naukowych, w tym stypendium START od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012, 2013), oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015). Doświadczenie naukowe zdobywała w Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym SLAS (USA) oraz „Ignite” i „Enterprisers” w Cambridge University (Wielka Brytania).