Andrzej Białkowski-Miler

Andrzej Białkowski-Miler jest prezesem oraz współzałożycielem BMC.Posiada 8-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Wcześniej analityk i manager BTM Mazowsze oraz specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN. Przeprowadził kilkadziesiąt analiz projektowych i wycen technologii. Współzałożyciel 3 spółek typu spin-off (Glia Sp. z o.o., IMNTA Sp. z o.o., Simplicardiac Sp. z o.o.). W IBD PAN odpowiadał za tzw. „strategię patentową” Instytutu. Ekspert wielu gron doradczych- Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, projektów typu foresight, itp. Jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim (pracę magisterską bronił w Zakładzie Inżynierii Białka) oraz studiów podyplomowych komercjalizacji nauki i technologii (MSSCT). Stypendysta Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce oraz laureat szkoleń McKinsey & Co oraz PwC, a także finalista ogólnopolskiego konkursu Droga Na Harvard.