Sukses Helix Polska w Szybkiej ścieżce

Na jesieni 2015 r. BMC wsparło Helix Polska w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do programu 1/1.1.1/2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Szybka ścieżka”), projektu „Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującej mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH”.

Zlecenie obejmowało merytoryczne opracowanie części wniosku dotyczących:
rynku (charakterystyka rynku docelowego, analiza zapotrzebowania na rezultaty projektu, otoczenia konkurencyjnego)
nowości rezultatów projektu
oraz sposobu i opłacalności wdrożenia projektu (analiza zagrożeń, analiza otoczenia w kontekście własności intelektualnej, oszacowanie wartości projektu).