Sukces zespołu dr. Jakuba Włodarczyka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

Zainicjowane dwie współprace naukowo przemysłowe

W styczniu 2014 r. zespół BMC wykonał analizę potencjału komercyjnego QUICK LOOK projektu dr. Jakuba Włodarczyka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wyniki prac były zaprezentowane grupie naukowców i przedstawicieli administracji w formie seminarium i burzy mózgów, w czasie której zrodził się pomysł poszukiwania dalszego wsparcia dla projektu w programie TANGO Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Grupa złożyła wniosek w pierwszym konkursie i został on zaakceptowany do dofinansowania i zaklasyfikowany na 1 miejscu z 38 złożonych. Serdeczne gratulacje!