Sukces OncoArendi Therapeutics w Szybkiej ścieżce – ponad 42,5 mln zł dofinansowania

W maju i lipcu 2015 BMC wsparło OncoArendi Therapeutics w przygotowaniu wniosków do programu 1/1.1.1/2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Szybka ścieżka”). Zlecenie obejmowało opracowanie części wniosku dotyczącej rynku i opłacalności wdrożenia projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”. Zakres prac uległ rozszerzeniu o opis nowości rezultatów projektu „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Obydwa wnioski zostały wysoko ocenione i zdobyły łącznie ponad 42,5 mln zł dofinansowania.