Sukces OncoArendi Therapeutics w Szybkiej ścieżce

W lipcu 2016 r. BMC wsparło OncoArendi Therapeutics w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40” w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój („Szybka ścieżka”) finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zlecenie obejmowało merytoryczne opracowanie części wniosku dotyczących:
rynku (charakterystyka rynku docelowego, analiza zapotrzebowania na rezultaty projektu, otoczenia konkurencyjnego)
oraz opłacalności wdrożenia projektu (oszacowanie wartości projektu).

Wniosek uzyskał maksymalną możliwą liczbę punktów i został rekomendowany do dofinansowania w wysokości 24,4 mln zł.