Analizy rynkowo-technologiczne (typu QuickLook lub in Depth lub innego rodzaju)

 • Analiza możliwości wdrożenia powłok urządzeń medycznych, kilka niezależnych rozwiązań (Uniwersytet Jagielloński)
 • Szczegółowa analiza otoczenia rynkowego wybranych związków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych (OncoArendi Therapeutics)
 • Analiza możliwości wdrożenia telemetrycznego systemu monitorowania fizjologii człowieka (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)
 • Szczegółowa analiza otoczenia rynkowego wybranych związków w obszarze chorób metabolicznych (Uniwersytet Jagielloński)
 • Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnego urządzenia medycznego (Wojskowy Instytut Medyczny)

Wyceny (w znakomitej większości we współpracy merytorycznej z A. Podszywałow wycenapraw.pl)

 • Wycena wartości innowacyjnych opatrunków medycznych do zabiegów neurochirurgicznych (IPPT PAN)
 • Wycena szacunkowej wartości innowacyjnej formulacji farmaceutycznej na moment zakończenia prac badawczych (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Wycena innowacyjnej platformy do diagnostyki substancji organicznych metodami spektroskopowymi (IWC PAN/ IChF PAN)
 • Wycena technologii enkapsulacji żywych komórek do zastosowania m.in. w leczeniu chorób metabolicznych (Politechnika Łódzka)
 • Wycena technologii składowej złożonego urządzenia medycznego opartego na technologii mikroprzepływów (microfluidics) na potrzeby transakcyjne (IChF PAN)

Doradztwo transakcyjne

 • Wsparcie procesu in-licensingu (nabycia licencji) kandydata na lek (OncoArendi Therapeutics)
 • Wsparcie procesu pozyskania inwestora kapitałowgo (wyceny i projekcje inwestycyjne, wsparcie w negocjacjach) (OncoArendi Therapeutics)
 • Wsparcie procesu pozyskania kapitału dłużnego (Simplicardiac)

Zarządzanie/ Interim Management

 • Kompleksowe zarządzanie spółką z poziomu zarządu w kluczowych fazach rozwoju (Simplicardiac)

Inne

 • Opracowanie kompleksowej koncepcji aukcji patentowych (wspólnie z A. Podszywałow wycenapraw.pl na rzecz IChF PAN)
 • Wydanie opinii o innowacyjności połączonej z niezależną analizą rynkowo-technologiczną 2 niezależnych rozwiązań z zakresu telemedycyny
 • Opracowanie kompleksowego raportu na temat możliwości współfinansowania prac badawczo rozwojowych na terenie Polski z udziałem środków publicznych (Helix BioPharma)

Na życzenie możemy udostępnić listy referencyjne potwierdzające m.in. wykonanie ww. zleceń.