Nasz zespół (działający pod marką BTM Mazowsze i później BMC) przyczynił się do realizacji szeregu innowacyjnych projektów z zakresu szeroko pojętej biomedycyny i biotechnologii.

Założyliśmy 4 spółki spin-off:

  • IMNTA Sp. z o.o. (rozwój nowych leków antybakteryjnych)
  • GLIA Sp. z o.o. (rozwój nowych leków onkologicznych)
  • HUMON Sp. z o.o. (rozwój platformy technologicznej w biomedycynie)
  • Simplicardiac Sp. z o.o. (rozwój innowacyjnego urządzenia medycznego)

Dla 3 spośród powyższych spółek spin-off pozyskaliśmy finansowanie typu seed capital połączone z dofinansowaniem publicznym (łącznie ok 6 mln zł, w tym ok. 1,2 mln środków prywatnych), dla 1 negocjujemy wsparcie kapitałowe ze środków publicznych (ok. 1 mln zł). 2 spółki pozyskały drugą rundę finansowania od inwestora typu venture capital.

Zainicjowaliśmy 2 współprace naukowo przemysłowe:

  • projekt MERIS- Od mitochondriów do innowacyjnych kosmetyków o działaniu protekcyjnym (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego- Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris)
  • projekt INMET- Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego- Netiology Sp. z o.o.)

Dla powyższych projektów odegraliśmy kluczową rolę w pozyskaniu łącznie ok. 4,5 mln zł, w tym kilkuset tysięcy zł środków prywatnych.

Jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w kilka projektów realizowanych na uczelniach i/lub w jednostkach naukowych, w tym w projekt:

  • „Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej”,

W efekcie odegraliśmy kluczową rolę w pozyskaniu dla tego projektu dofinansowania w wysokości ok. 3,5 mln zł.

Pomogliśmy pozyskać dofinansowanie publiczne na kilka projektów, w tym na projekt:

  • “From Basic to Translational Research in Oncology”, BASTION, dofinansowanie ok. 21 mln zł, 7 Program Ramowy

Ponadto mamy bardzo szerokie doświadczenia w realizacji mniejszych projektów z zakresu transferu technologii i doradztwa transakcyjnego, w tym w ramach bankowości inwestycyjnej – organizację private placements.