Wśród naszych klientów są czołowe podmioty działające na rynku biomedycznym w Polsce (fundusze inwestycyjne, innowacyjne firmy biotechnologiczne, największe centra transferów technologii i jednostki naukowe), takie jak:

Fundusze venture capital:

Firmy biotechnologiczne:

Uczelnie i jednostki naukowe:

Jednostki transferu technologii:

Firmy doradcze: