Nasz zespół posiada unikalne doświadczenie w świadczeniu szeregu specjalistycznych usług dla innowacyjnych przedsięwzięć komercyjnych w szeroko pojętej branży biomedycznej i biotechnologicznej.

Dzięki konsekwencji w specjalizacji branżowej, elementem wyróżniającym naszą firmę jest pełna synergia świadczeń w tym obszarze. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania innowacjami i procesami innowacyjnymi:

  • wyceny własności niematerialnych i prawnych,
  • szczegółowych analiz rynku i konkurencji,
  • doradztwa transakcyjnego w zakresie in i out-licensingu
  • pozyskiwania kapitału typu seed/venture capital oraz private equity
  • czasowego przejęcia pełni obowiązków zarządczych nad realizowanymi projektami [interim management]).

Wszelkie analizy przygotowujemy w oparciu o najwyższej jakości źródła danych oraz narzędzia – bazy danych renomowanych firm, profesjonalnie przeprowadzane wywiady ze źródłami pierwotnymi (np. ekspertami branżowymi) oraz dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych. Obszarem naszej szczególnej dumy są opracowane przez nas autorskie, unikalne w skali Polski i bazujące na najlepszych światowych wzorcach autorskie metodologie wyceny projektów z obszaru biofarmacji i urządzeń medycznych.

Dodatkowym gwarantem jakości naszych usług jest pełna integracja naszej firmy z dynamicznym środowiskiem doświadczonych inwestorów, konsultantów, naukowców i niezależnych ekspertów, często o międzynarodowym doświadczeniu i sukcesach.
Naszymi partnerami są zarówno fundusze venture capital / private equity, jak i jednostki transferu technologii.

Wyróżniającą przewagą BMC jest fakt, że ścisła współpraca z kompetentnymi partnerami jest realizowana w sposób gwarantujący zachowanie naszej pełnej niezależności. Nie jesteśmy powiązani z żadną jednostką naukową ani funduszem inwestycyjnym.