Dobrosław Wyczawski
Dobrosław Wyczawski posiadał kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo rozwojowymi oraz wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów. Zajmował się opracowywaniem różnorodnych rozwiązań od strony naukowej oraz odpowiadał za ich komercjalizację (analiza rynku, konkurencyjności oraz tworzenie biznes planów dotyczących wprowadzania na rynek), był również współodpowiedzialny z politykę P & L firm (zyski i straty). Posiadał doświadczenie w projektowaniu badań klinicznych oraz analizie naukowej wyników – dla produktów do diagnostyki „in vitro” – według dyrektyw IVD i MDD. Od początku swojej kariery zajmował się biotechnologią, a przede wszystkim diagnostyką molekularną.

Był współtwórcą 4 spółek biotechnologicznych (Rex Company SA, Vidigene Sp. z o.o., Genaritx Sp. z o.o., Gentador.). Jako Menadżer d/s Badań Naukowych i Rozwoju Biznesu (Rex Company SA) był odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w oparciu o technologię amplifikacji kwasów nukleinowych i sekwencjonowanie. W ciągu ponad 15 lat piastował wysokie stanowiska menadżerskie w czołowych globalnych firmach biotechnologicznych jak np. Becton, Dickinson & Company BD, Eurofins, Selvita. Jako Global Programm Manger (BD) był odpowiedzialny za ulepszanie i wprowadzanie na całym świecie najnowocześniejszego, wieloprzepustowaego, w pełni zautomatyzowanego systemu diagnostycznego do wykrywania nowotworów jajnika i piersi, opracowanego w oparciu o metody genetyki molekularnej, cytologii i robotyki. Pan Wyczawski jest konsultantem w czołowych globalnych amerykańskich firmach konsultingowych (Gerson Lehrman Group, Cognolink), doradza firmom i funduszom inwestycyjnych chcącym rozwijać produkty biotechnologiczne i medyczne, jak również inwestować w sektor biotechnologiczno-medyczny.

Uczestniczył we wprowadzaniu produktów diagnostycznych IVD i medycznych na rynek zarówno ze strony podmiotu komercyjnego jak i jednostki certyfikującej (TUV Rheinland), był odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektami od stadium projektowania aż po certyfikację. Jako Ekspert z ramienia TUV Rheinland brał udział w przeglądach dokumentacji (zgodność z dyrektywami MDD i IVD) oraz audytach dopuszczających wyroby medyczne i testy diagnostyczne do wprowadzenia do obrotu i sprzedaży. Pan Wyczawski był odpowiedzialny za wprowadzanie produktów biotechnologiczno-medycznych w wielu ośrodkach klinicznych na całym świecie i nadzorował ten proces zarządzając międzynarodowym zespołem (zlokalizowanym w ośrodkach w Europie, Azji, USA i Australii). Umożliwił BMC dostęp do swojej sieci kontaktów w ośrodkach naukowych i firmach biotechnologicznych na całym świecie, m. in.: Groningen Biotechnology and Bioscience Institute (Holandia), Swiss Institute for Experimental Cancer Research – ISREC (Lozanna, Szwajcaria), Biocentrum (Szwajcaria) Max-Planck Institute for Molecular Genetics (Niemcy), Klinika Uniwersytecka w Ulm (Niemcy).

Dobrosław Wyczawski był absolwentem Biologii Molekularne i Mikrobiologii (Uniwersytet Wrocławski) oraz Zarządzania Biznesem w Biotechnologii, a także stypendystą I edycji stypendium Międzynarodowej Sieci Biologii Molekularnej UNESCO/PAN, oraz programu Erasmus. Otrzymał również stypendium rządu holenderskiego – Ubbo Emmius.