Tomasz Poniński

Tomasz Poniński jest ekspertem w obszarze rozwoju biznesowego projektów. Był doradcą zarządu ds. inwestycji i rozwoju spółki giełdowej, dla której przygotowywał i nadzorował wdrażanie projektów rozwojowych. Pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG, opracował strategię wejścia do Polski jednego z banków oraz zajmował się tworzeniem strategii i  realizacją projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych funduszu inwestycyjnego Orenore (AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A.) oraz w zarządach m.in.: Sahel S.A., Netiology Sp. z o. o. Od 2003 roku, od etapu patentowania technologii, związany jest także z projektem recyclingu odpadów poliolefinowych i pełni funkcję prezesa spółki VipTech Sp. z o. o. będącej jednym z udziałowców podmiotu rozwijającego projekt – Claritel SPV. Wcześniej był członkiem rady nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branży energetycznej, spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego z Małopolski.

Tomasz Poniński obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Orenore Sp. z o. o., funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Jest również prezesem Fundacji Innowacyjna.pl. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, ostatnio również związany z uczelnią jako doktorant.