Marcin Szumowski

Doktor Szumowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi ukierunkowanymi na wdrożenia. Opracował koncepcyjnie i/lub zarządzał ponad 40 projektami badawczymi, rozwojowymi, celowymi i inwestycyjnymi o łącznej wartości ok. miliarda złotych.

Jest współzałożycielem kilku spółek biotechnologicznych i med-tech, a w trzech z nich pełnił funkcję Prezesa Zarządu, m.in. w notowanej obecnie na GPW i wycenianej na ok. miliard złotych Medicalgorithmics S.A. W Medicalgorithmics pozyskał ok. 10 mln złotych środków publicznych i prywatnych na rozwój firmy oraz nadzorował w latach 2008-2009 wprowadzenie na rynek globalny (dopuszczenie do obrotu w UE i USA przez FDA) wyrobu medycznego. W 2013 Dr Szumowski brał udział w niezależnych panelach eksperckich doradzając Komisji Europejskiej w procesie oceny okresowej oraz oceny oddziaływania społeczno-gospodarczego największego na świecie programu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie farmacji – Inicjatywie Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative – IMI). Jest współautorem dwóch raportów opublikowanych przez Komisję Europejską i IMI (www.imi.europa.eu).

Dr Szumowski jest absolwentem Uniwersytetu w Illinois (UIUC) gdzie uzyskał stopnie magistra i doktora oraz MBA ze specjalizacją w przedsiębiorczości i finansach międzynarodowych. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu OncoArendi Therapeutics.