Karolina Dzwonek

Manager ds. Innowacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Dyrektor Biologii w firmie OncoArendi Therapeutics. Zapewnia wsparcie naukowcom w zakresie identyfikacji wyników badań o potencjale komercyjnym i ochrony własności intelektualnej. Tworzy platformę współpracy naukowców z biznesem oraz narzędzia, które usprawnią proces transferu technologii. W OncoArendi koordynuje od strony biologicznej projekty „drug discovery” i wspomaga współpracę firmy z jednostkami naukowymi.

Karolina z wykształcenia jest biotechnologiem. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Kilka lat kierowała zespołem badawczym w firmie farmaceutycznej, zarządzając projektami rozwijania innowacyjnych, celowanych leków przeciwnowotworowych. Jest autorką kilku publikacji naukowych oraz twórcą w zgłoszeniach patentowych dotyczących nowych leków onkologicznych. Odbyła staże naukowe w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR w Rzymie. Szkoliła się m.in. z zakresu własności intelektualnej, efektywnej komunikacji, zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi. Jest ogniwem łączącym świat nauki i biznesu. Pomaga ludziom.