Andrzej Podszywałow

Doświadczony ekspert w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów pochodnych i spółek (ponad 22 lata doświadczenia). Specjalizuje się w wycenie znaków towarowych, know-how, patentów na wczesnym etapie procesu komercjalizacji, baz danych, sieci klientów oraz innych unikalnych podmiotów praw własności intelektualnej.

Certyfikowany biegły w wycenie wartości niematerialnych i prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 r.). Autor wielu ekspertyz wykorzystywanych w sporach sądowych (dotyczących odszkodowań za naruszenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania nadmiernym ryzykiem).

Pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego (od 2011 r.).
Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 r.).
Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 r.).
Doświadczony gracz giełdowy na rynku instrumentów pochodnych.
Właściciel witryny wycenapraw.pl