Andrzej Kuśmierz

Andrzej Kuśmierz jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW a stopień doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, modeli e-biznesowych oraz przywództwa. Jako adiunkt w Katedrze Strategii ALK nadzorował ponad 100 dyplomowych projektów doradczych w ramach studiów Executive MBA i Koźmiński MBA, związanych z rozwojem start-upów, wdrażaniem strategii oraz procesami restrukturyzacji. W ostatnich latach skupia się na wspieraniu innowacji w naukach medycznych i przyrodniczych oraz w obszarze wysokich technologiach.

Członek Zespołu Mentorów i Trenerów Intel Business Challenge Europe, Intel Global Challenge oraz akceleratora Hub:Raum. Był związany jako doradca m. in. z PriceWaterhouseCoopers, T-Mobile, ITM sp. z o.o., Asseco SEU. Pełnił również funkcje Dyrektora Centrum Kompetencji Europejskich, a następnie Dyrektora Centrum Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz zasiadał w radzie nadzorczej Polsport SA. Od początku działalności w 2011 roku, kieruje pracami Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia , jednostką naukowo-badawczą Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizującą się w projektach w obszarach zarządzania w sektorze zdrowia, ekonomiki technologii i procedur medycznych, a także stosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych w obszarze zdrowia publicznego. Jest współautorem kilkunastu publikacji, m. in. z zakresu zarządzania w sektorze zdrowia.