Bionection – Partnering Conference for Technology Transfer in Life Sciences

W październiku w Dreznie, odbyła się konferencja „Bionection – Partnering Conference for Technology Transfer in Life Sciences. Jedną z prelekcji poprowadził prezes BMC Andrzej Białkowski-Miler. Prelekcja dotyczyła wyzwań i możliwości wschodzących innowacyjnych rynków biotechnologicznych na przykładzie polskich doświadczeń.

Konferencja skierowana była do naukowców, ekspertów oraz MŚP.