Posty napisane przez: biotech

Sukces OncoArendi Therapeutics w Szybkiej ścieżce

W lipcu 2016 r. BMC wsparło OncoArendi Therapeutics w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40” w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój („Szybka ścieżka”) finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zlecenie obejmowało merytoryczne opracowanie części wniosku dotyczących: rynku… Czytaj dalej »

Sukses Helix Polska w Szybkiej ścieżce

Na jesieni 2015 r. BMC wsparło Helix Polska w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do programu 1/1.1.1/2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Szybka ścieżka”), projektu „Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującej mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH”. Zlecenie obejmowało… Czytaj dalej »

Sukces OncoArendi Therapeutics w Szybkiej ścieżce – ponad 42,5 mln zł dofinansowania

W maju i lipcu 2015 BMC wsparło OncoArendi Therapeutics w przygotowaniu wniosków do programu 1/1.1.1/2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Szybka ścieżka”). Zlecenie obejmowało opracowanie części wniosku dotyczącej rynku i opłacalności wdrożenia projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”. Zakres prac uległ rozszerzeniu o opis… Czytaj dalej »

Nasi partnerzy. Logo Jagiellońskie Centrum Innowacji

Staże dla studentów/doktorantów lub pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji, w czerwcu 2015 r. BMC podpisało umowę na realizację staży dla studentów/doktorantów lub pracowników naukowych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), w ramach realizowanego programu KNOW. Dzięki tej współpracy, przez 2 miesiące BMC gościło Doktorantkę UJ, która realizowała staż pt. „Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych… Czytaj dalej »

Zainicjowane dwie współprace naukowo przemysłowe

Sukces zespołu dr. Jakuba Włodarczyka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

W styczniu 2014 r. zespół BMC wykonał analizę potencjału komercyjnego QUICK LOOK projektu dr. Jakuba Włodarczyka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wyniki prac były zaprezentowane grupie naukowców i przedstawicieli administracji w formie seminarium i burzy mózgów, w czasie której zrodził się pomysł poszukiwania dalszego wsparcia dla projektu w programie TANGO Narodowego Centrum… Czytaj dalej »

Założone 4 spółki spin-off i pozyskane fundusze

BMC pomogło w zdobyciu finansowania udziałowego w wysokości 12 mln zł

BMC dokonało wyceny jako zewnętrzny ekspert wartości programów stanowiących podstawę do wyceny spółki OncoArendi Therapeutics w transakcji pozyskania inwestycji Serii A na poziomie 12 mln zł. Wiodącym inwestorem w tej transakcji jest Michał Sołowow działający poprzez IPOPEMA 112 FIZAN. Transakcja została zamknięta 15 stycznia 2015r. OncoArendi jest dynamicznie rozwijającą się firmą biotechnologiczną, która opracowuje innowacyjne… Czytaj dalej »

Nasi partnerzy. Logo PANWIM

Partnerstwo z PANWIM Technologie

BMC oraz PANWIM Technologie Sp. z o.o. – spółka celowa powołana przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Wojskowy Instytut Medyczny- mają przyjemność ogłosić nawiązanie partnerskiej współpracy w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych i transferu technologii. PANWIM Technologie jest spółką powołaną w wyniku realizacji projektu SynBioTech w ramach programu SPIN-TECH, a jej celem jest komercjalizacja… Czytaj dalej »

Sukces klienta BMC w konkursie STRATEGMED

We wrześniu 2014 r. BMC wykonało na zlecenie OncoArendi Therapeutics pogłębioną analizę techniczną i rynkową (z zakresu analizy typu „IN DEPTH”) jednej z technologii spółki. Wyniki prac były podstawą do przygotowania części rynkowej wniosku w konkursie STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i rekomendowany do finansowania w wysokości 25,5 mln… Czytaj dalej »