Zainicjowane 2 współprace naukowo przemysłowe

Zainicjowane dwie współprace naukowo przemysłowe

Kluczowa rola w pozyskaniu łącznie ok. 4,5 mln zł.