Archiwum miesięczne: luty 2015

Zainicjowane dwie współprace naukowo przemysłowe

Sukces zespołu dr. Jakuba Włodarczyka (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)

W styczniu 2014 r. zespół BMC wykonał analizę potencjału komercyjnego QUICK LOOK projektu dr. Jakuba Włodarczyka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wyniki prac były zaprezentowane grupie naukowców i przedstawicieli administracji w formie seminarium i burzy mózgów, w czasie której zrodził się pomysł poszukiwania dalszego wsparcia dla projektu w programie TANGO Narodowego Centrum… Czytaj dalej »